Een vertrouwenspersoon is een must voor elk advocatenkantoor.

Werk met ons samen! Voor elk kantoor is een externe vertrouwenspersoon een meerwaarde.

Welkom bij Vertrouwenspersoon Advocatuur!

Werk met ons samen! Voor elk kantoor is een externe vertrouwenspersoon een meerwaarde.

Vertrouwenspersoon Advocatuur

Advocatenkantoren zetten een vertrouwenspersoon in om een veilige en integere werkplek voor medewerkers te realiseren en te waarborgen. Medewerkers kunnen aanlopen tegen zaken op het gebied van ongewenste omgangsvormen en/of op het vlak van integriteit. Zij kunnen dan een beroep doen op de externe vertrouwenspersoon van Vertrouwenspersoon Advocatuur.

or meer info: Orde

 • "Zonder luisterend oor is er geen gesprek."
  ONBEKEND
 • "Het gaat niet om hoe het is bedoeld, maar hoe het is overgekomen..."
  ONBEKEND
 • "Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je al weet. Wanneer je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren."
  DALAI LAMA

Voorlichten en informeren

Vertrouwenspersoon Advocatuur doet er veel aan om bekend en zichtbaar te zijn binnen het kantoor. We maken ons bekend, zorgen voor een vertrouwelijke en toegankelijke benadering en doen aan voorlichting. We informeren en inspireren.

Opvang en begeleiding

De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor medewerkers die willen klagen, melden of sparren. De vertrouwenspersoon zorgt voor de (emotionele) opvang van uw medewerker en staat hem of haar gedurende het gehele proces ter zijde. De vertrouwenspersoon informeert de medewerker over de verschillende opties en routes en over de eventuele nadelen en consequenties.

Gevraagd en ongevraagd advies

Vertrouwenspersoon Advocatuur voorziet de maatschap, de directie en/of de HR-functionaris gevraagd en ongevraagd van advies op het moment dat wij signalen ontvangen waardoor er bij ons zorgen ontstaan over de veiligheid van medewerkers.

Werk samen met Vertrouwenspersoon Advocatuur. Meld je kantoor nu aan.

Wanneer kun je bij ons terecht?

(seksuele)
intimidatie

Pesten

Agressie en geweld

Discriminatie

Schendingen van
integriteit

Fraude

De vertrouwenspersonen

Barbara van den Bosch

Een veilige en integere werkplek, dat is mijn wens voor iedereen die in de advocatuur werkt. Mocht je in een vervelende situatie zijn beland en je wilt eens sparren of je verhaal kwijt? Ik ben er voor je! Het hele proces. 

Tjeerd Poot

Als iets je dwars zit, dan werkt dat vaak door op andere terreinen in je leven. Mijn advies: loop er niet te lang mee rond. Alleen het delen van je verhaal helpt je al om tot een oplossing te komen. Weg met die steen in je maag!

Wat anderen zeggen…

 • Advocaat-stagiaire
  Nichekantoor Helaas heb ik een beroep moeten doen op een vertrouwenspersoon wegens een kwestie op werk. Ik was heel blij met Barbara te kunnen sparren en mijn verhaal kwijt te kunnen. Dat gaf veel helderheid en overzicht. We hebben samen gekeken naar mogelijke oplossingen en de consequenties daarvan. Ik heb me erg gesteund en gesterkt gevoeld om het gesprek op het werk aan te kunnen gaan.
 • HR Director
  Multidisciplinair kantoor Wij hebben onze zaken goed geregeld en we hadden dus al een interne vertrouwenspersoon. Na een gesprek met Tjeerd en Barbara hebben we toch de keuze gemaakt om óók een externe vertrouwenspersoon in te schakelen. Medewerkers kunnen nu dus kiezen. Is het intern toch te belemmerend, dan kunnen ze contact opnemen met Vertrouwenspersoon Advocatuur. Uiteindelijk willen we dat medewerkers ergens met hun verhaal terecht kunnen.
 • Kantoordirecteur
  Middelgroot kantoor Na alle mediaperikelen zijn we met een externe vertrouwenspersoon in zee gegaan. We kwamen er al snel achter dat Vertrouwenspersoon Advocatuur voor ons kantoor een enorme meerwaarde is. We hebben meer gesprekken, er is bewustzijn ontstaan over ongewenste omgangsvormen en integriteit en er is simpelweg meer oog voor elkaar.
 • Kantoormanager
  Multidisciplinair kantoor Sinds het begin van dit jaar werken wij samen met Vertrouwenspersoon Advocatuur. Als kantoor hebben we sindsdien een hele slag gemaakt. De summiere artikelen in het personeelshandboek zijn uitgebreid naar een echt beleid rond ongewenste omgangsvormen en integriteit. Dat zorgt voor een stevige basis. Personeel weet goed waar het terecht kan en de sociale kaart is nu voor iedereen duidelijk. Tjeerd en Barbara zijn erg toegankelijk. Wij hopen natuurlijk dat meldingen niet nodig zijn, maar we hebben er veel vertrouwen in dat eventuele melders op een kundige manier worden bijgestaan.