Diensten

Gaan wij de samenwerking aan dan levert Vertrouwenspersoon Advocatuur in ieder geval de diensten die zijn omschreven in punten 1 t/m 5. Het is mogelijk om dit uit te breiden met de diensten die staan omschreven in de punten 6, 7 en 8.

U mag van ons het volgende verwachten:

1) Zichtbaarheid

Vertrouwenspersoon Advocatuur doet er veel aan om bekend en zichtbaar te zijn binnen het kantoor. We maken ons bekend, zorgen voor een vertrouwelijke en toegankelijke benadering en doen aan voorlichting. We informeren en inspireren.

2) Ongevraagd Advies

Vertrouwenspersoon Advocatuur voorziet HR en/of de maatschap ongevraagd van advies op het moment dat zij signalen ontvangt waardoor bij ons zorgen ontstaan over de veiligheid van medewerkers.

3) Jaarlijkse rapportage

Vertrouwenspersoon Advocatuur verstrekt jaarlijks een rapportage waaruit het aantal meldingen blijkt. We voorzien de rapportage van aanbevelingen.

4) Controleren van het PSA-beleid

De Arbowet vraagt van werkgevers een beleid te voeren op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het o.a. om pesten, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en discriminatie. Op het vlak van integriteit gaat het o.a. om misstanden, wetsovertredingen en inbreuken op het EU-recht (bijvoorbeeld: gesjoemel met aanbestedingen, nalatigheid bij het voorkomen van witwassen of het verwaarlozen van het beschermen van persoonsgegevens). Dit wordt het beleid op de Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) genoemd. Denk daarbij aan een gedragscode ongewenste omgangsvormen met een klachtenregeling, het integriteitsbeleid met een meldregeling en het opstellen van een sociale kaart.

5) Opvang en begeleiding

Vertrouwenspersoon Advocatuur stelt een vertrouwenspersoon beschikbaar. De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor medewerkers die willen klagen, melden of sparren. De vertrouwenspersoon zorgt voor de (emotionele) opvang van uw medewerker en staat hem of haar gedurende het gehele proces ter zijde. De vertrouwenspersoon informeert de medewerker over de verschillende opties en routes en over de eventuele nadelen en consequenties, en gaat samen met de medewerker op zoek naar, liefst informele, oplossingen. Het gehele proces omvat meestal 1 tot 5 gesprekken. Vertrouwenspersoon Advocatuur kan overigens ook als doorverwijzer fungeren voor problemen van andere aard zoals schuldenproblematiek, bedreiging, gewetensbezwaren, schaamte, werkdruk, ziekte, etc.

Optionele extra’s

6) Gevraagd Advies

Vertrouwenspersoon Advocatuur geeft desgevraagd advies over kwesties m.b.t. ongewenste omgangsvormen en integriteit.

7) Training ongewenste omgangsvormen en integriteit

Vertrouwenspersoon Advocatuur geeft een training om ongewenste omgangsvormen en integriteit bespreekbaar te maken. Deze training is interactief en heeft als doel meer bewustwording te creëren en binnen kantoor hierover de dialoog te voeren.

8) Intervisie ongewenste omgangsvormen en integriteit

Mocht er een onveilige werksfeer zijn ontstaan dan kan intervisie bij uitstek een middel zijn om hierover met elkaar het gesprek te voeren. Waar lopen collega’s tegenaan en wat vinden zij lastig? Vertrouwenspersoon Advocatuur levert een intervisiegespreksleider die tevens bevoegd is voor de kwaliteitstoets van de NOvA, zodat er én aan een veilige kantooromgeving wordt gewerkt en er tegelijkertijd aan de kwaliteitstoets wordt voldaan.

Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact met je op.

Wil je direct contact? Bel dan 085-0645978.

Voorkeur voor vertrouwenspersoon: