Nieuwsbericht: halving van de eisen voor intervisie

Nieuwsbericht: halving van de eisen voor intervisie

De NOvA heeft besloten de kwaliteitstoets-eisen voor 2020 te halveren (zie link). Er hoeft in 2020 dus maar 4 uur in plaats van 8 uur aan intervisie te worden gedaan. 

Onze abonnementhouders adviseren wij om daar rekening mee te houden bij het inschrijven voor bijeenkomsten.  

Voor de goede orde: een abonnement bij Intervisie Advocatuur duurt 12 maanden; te rekenen vanaf de inschrijving. Het abonnement volgt dus niet de kalenderjaren. Sluit je een abonnement af op 1 augustus 2020, dan loopt dat tot en met 31 juli 2021.