Vertrouwenspersoon Advocatuur biedt een luisterend oor voor alle medewerkers

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt als je ongewenst gedrag ervaart (zoals discriminatie of pestgedrag) of als je aanloopt tegen een integriteitskwestie (zoals fraude of een milieuovertreding). Een extern vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie en neemt een objectieve houding aan.

Een vertrouwenspersoon helpt jou bij het vinden van een eigen manier om met ongewenste omgangsvormen of een integriteitskwestie om te gaan. Een vertrouwenspersoon geeft begeleiding bij het intern aankaarten van de problematiek en bij een eventuele gang naar de klachtencommissie. Ook bij subtielere gedragingen zoals intimidatie, manipulatie of machtsmisbruik kun je bij een vertrouwenspersoon terecht.

 

Is anonimiteit gewaarborgd?

Ja. Met de informatie die een vertrouwenspersoon ontvangt, wordt niets gedaan. Dit is alleen anders als daar toestemming voor wordt gegeven of als het gaat om strafbare feiten: een vertrouwenspersoon is verplicht om die te melden. Wel wordt er jaarlijks van alle meldingen een anoniem overzicht gemaakt. Zo wordt voor de organisatie inzichtelijk hoeveel meldingen er zijn gedaan en welke problematiek om aandacht vraagt.

 

Hoe bereik je ons?

Je kunt ons bellen op 085-0645978 of je vult onderstaand formulier in. Vul je het formulier in dan nemen wij contact met jou op om je uit te nodigen voor een gesprek. In het gesprek kan jij je verhaal vertellen en bieden wij een luisterend oor. Vervolgens zoeken we samen naar een oplossing die bij jou past. Dit kan een informele of formele oplossing zijn.

Heb jij te maken met:

(Seksuele) intimidatie

(Seksuele) intimidatie is het maken van opmerkingen, gebaren en/of handelingen met een (seksueel) karakter die het slachtoffer ongewenst vindt. Denk aan intimiderende vragen, opmerkingen of gebaren. Wat telt, is dat het gedrag voor de klager ongewenst is.

Pesten

Onder pesten valt elke vorm van intimiderend gedrag met een intentioneel en structureel karakter gericht tegen één of meer medewerkers die zich daar niet tegen kan/kunnen verdedigen.

Discriminatie

Discriminatie betekent dat er onrecht onderscheid wordt gemaakt tussen medewerkers, bijvoorbeeld op basis van geloof, ras, geslacht, nationaliteit, handicap, geaardheid of leeftijd.

Fraude

Er zijn verschillende vormen van fraude. Het gaat bijvoorbeeld om het misbruiken van autorisaties, declaratiefraude, fraude met tijdschrijven, jaarrekeningfraude of fraude door afpersing.

Schendingen van integriteit

Van een integriteitsschending is sprake bij een onregelmatigheid (voorbeeld: een productiefout met ernstige gevolgen), een incident waarbij de normen en waarden van het bedrijf worden aangetast (voorbeelden: omkoping, fraude) of een misstand (voorbeelden: wetsovertreding, gevaar voor volksgezondheid, aantasting milieu).

Agressie en geweld

Van agressie en geweld op het werk is sprake als een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen.

Wij zijn er voor jou!

Barbara van den Bosch

Extern vertrouwenspersoon

Barbara is ondernemer binnen de advocatuur en het notariaat. Naast diverse ondernemingen is zij bestuurder in het onderwijs en de cultuursector, coach en vertrouwenspersoon voor advocaten.

[email protected]

Tjeerd Poot

Extern vertrouwenspersoon

Tjeerd is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het privacyrecht. Naast zijn eigen advocatenpraktijk is hij intervisie-gespreksleider, coach en vertrouwenspersoon voor advocaten.

[email protected]

Vul hieronder je gegevens in en we nemen contact met je op.

Wil je direct contact? Bel dan 085-0645978.

Voorkeur voor vertrouwenspersoon: